Jste zde

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. ročníku ZŠ budou probíhat i v roce 2019/20 ve dvou variantách:

krátké (leden-duben)

Výuka bude probíhat ve středu od 14.30 do 16.40 hod. v těchto termínech:

22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4

Možnost přihlášení právě teď!

Kurzovné krátkých kurzů (leden–duben):

1400,- za jeden předmět (1400,- /ČJ + 1400,-/M)

 

dlouhé (listopad-duben)

Výuka probíhá v pondělí od 14.30 - 16.40 hod. v těchto termínech:

11/11, 18/11, 25/11, 9/12, 16/12, 6/1, 13/1, 20/1, 10/2, 24/2, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3

Kurzovné dlouhých kurzů (listopad – duben):

1800,- za jeden předmět (1800,- /ČJ + 1800,-/M)

 

Jak se přihlásit?

E-mailem na adrese: dolezal.karel@malgym.cz

Uveďte prosím:

* jméno a příjmení žáka

* předměty, o které máte zájem (ČJ+M nebo pouze M nebo pouze ČJ; v případě, že se hlásíte pouze na jeden předmět, napište také, zda chcete na kurz chodit 14.30 - 15.30 nebo 15.40 - 16.40)

POZNÁMKA: V případě, že se tedy hlásíte na oba předměty - začínáte v 14.30 hod. prvním předmětem a končíte v 16.40 hod. druhým předmětem.

* upozornění na eventuální zdravotní problém dítěte (př. diabetes) či jeho specifické potřeby (př. ADHD)

* z důvodu efektivity kurzu nebudeme zařazovat děti do skupin dle jejich přání; děti se lépe soustředí a z kurzu si tak odnesou více znalostí

 

Kurzovné se platí pouze v hotovosti na první hodině - přijďte proto, prosím, již v 14.00 hodin. Zde se také dozvíte rozřazení dětí do skupin.

Kurzy začínají vždy v 14.30 hod. Každý předmět trvá 60 minut, následuje 10 minut přestávky a další 60 min. předmět. Kurzy tedy končí v 16.40 hod. Můžete se přihlásit i jen na 1 předmět. Žáci potřebují psací potřeby, záznamník a desky A4 na poskytnuté materiály. Je vhodné děti vybavit pitím a svačinou.

V kurzech pracujeme s typickými testovými otázkami a úlohami, ale neomezujeme se pouze na ně.

V hodinách se zaměřujeme i na opakování již známého a procvičování získaných dovedností. Součástí kurzu je absolvování přijímacích zkoušek nanečisto (předposlední termín) a jejich rozboru (poslední termín kurzů).

Konzultace:

Mgr. Petr Jerhot (jerhot.petr@malgym.cz)