Jste zde

Sdružení rodičů a přátel školy

Základním cílem činnosti Sdružení je všestranná spolupráce s Malostranskou základní školou, Josefská 7, Praha 1, pomoc této škole a ochrana zájmů a práv žáků, jejich rodičů a členů pedagogického sboru.

Sdružení k dosažení těchto cílů zejména

  1. pomáhá škole při plnění jejích výchovně vzdělávacích úkolů i v oblasti materiální a finanční,

  2. spolupracuje se školou při zajišťování zájmové a sportovní činnosti žáků,

  3. sdružuje se s obdobnými českými i zahraničními organizacemi.

Členem Sdružení se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami Sdružení a zaplatí členský příspěvek.

Členství ve sdružení zaniká :

  1. vystoupením člena ze Sdružení

  2. nezaplacením členského příspěvku do 30.11. v každém školním roce

  3. zrušením Sdružení

S podrobnou verzí Stanov Sdružení se můžete seznámit u představenstva Sdružení.

 

Zápis ze schůze 16. 11. 2019

Zápis ze schůze 3. 4. 2019

Zápis ze schůze 1. 11. 2018

Zápis ze schůze 24. 5. 2018

Zápis ze schůze 2. 4. 2018

Zápis ze schůze 13. 9. 2017

Zápis ze schůze 27. 4. 2017

Zápis ze schůze 30. 3. 2017

Zápis ze schůze 1. 11. 2016

 

Starší dokumenty:

Stručná finanční rozvaha za minulý školní rok , tj. 2007/2008

Zápis ze schůze z 21. 10. 2009

Vyúčtování za školní rok 2008-2009

Zápis ze schůze 16. 2. 2010

Zápis ze schůze 11. 3. 2010

Zápis ze schůze 20. 4. 2010

Zápis ze schůze 8. 6. 2010

Zápis ze schůze 5. 10. 2010

Zápis ze schůze 1. 12. 2010

Zápis ze schůze 1. 11. 2011

Zápis ze schůze 7. 6. 2011

Zápis ze schůze 27. 3. 2012

Zápis ze schůze 23. 10. 2012

Zápis ze schůze 26. 3. 2013

Zápis ze schůze 19. 11. 2013

Zápis ze schůze 25. 3. 2014

Zápis ze schůze 29. 9. 2014

Zápis ze schůze 4. 4. 2015 

Zápis ze schůze 3. 11. 2015

Zápis ze schůze 5. 4. 2016