Jste zde

Spolek přátel Malostranského gymnázia

Spolek přátel Malostranského gymnázia

Josefská 7, 118 00 Praha 1, IČ: 63837048, DIČ: CZ63837048

Bankovní spojení: KB Praha 1, Číslo účtu: 19-5438080247/0100

Kontakt na vedení SPMG: spmg@malgym.cz

 

Členský poplatek 1000,- Kč/student/školní rok - možno platit převodem na účet či v hotovosti třídnímu učiteli.

Přehled podpory SPMG škole a využití darů v jednotlivých školních letech zde.

 

Stanovy spolku

Seznam zástupců tříd pro školní rok 2018/2019 zde

Dokumenty z jednání výboru

Dokumenty z jednání valné hromady:

Přehled o majetku a závazcích za rok: 2018, 2017, 2016

Přehled hospodaření SPMG a členských příspěvků v předchozích letech:  2016/2017, 2015/2016