Jste zde

kvarta A

Třídní učitel: Mgr. Miriam Martinková

Zástupce třídního: Petr Kolář

Kmenová učebna: 21