Jste zde

oktáva A

Třídní učitel: RNDr. Klára Urbanová, PhD.

Zástupce třídního: Mgr. Pavel Tulach

Kmenová učebna: 41, výtvarná výchova