Jste zde

prima A

Třídní učitel: Eva PLÁTENÍKOVÁ

Zástupce třídního: Martina Kozáková

Kmenová učebna: