Jste zde

prima B

Třídní učitel: Jitka VACKOVÁ

Zástupce třídního: Miriam Martinková

Kmenová učebna: