Jste zde

družina

Informační list školní družiny pro školní rok 2019 - 2020 naleznete zde.

Součást zápisního lístku - zmocnění je ke stažení tady, vzor zápisního lístku najdete zde.

Vedoucí vychovatelka: Bc. Terezie Omesová