Jste zde

Třídní učitelé 2019/2020

 

A B
PRIMA

Kováříková Jitka

(Blomann A.)

Šplíchalová Iveta

(Jerhotová M.)

SEKUNDA

Seethaler Monika

(Adamcová E.)

Novotná Hana

(Vacková J.)

TERCIE

Hellerová Kamila

(Doležalová J.)

Andrlová Lenka

(Frydlová M.)

KVARTA

Martinková Miriam

(Doležal K.)

Kozáková Martina

(Morongová I.)

KVINTA

Kolář Petr

(Vašák M.)

Šimáčková Jana

(Jerhot P.)

SEXTA

Štefková Ivona

(Šilha M.)

Pěkný Michal

(Švorc O.)

SEPTIMA

Šímová Yvona

(Tulach P.)

Peterová Milena

(Hobzová Š.)

OKTÁVA

Urbanová Klára

(Rychtrová B.)

Ditrichová Michaela

(Horská J.)

 

* v závorce jsou uvedeni zástupci třídního učitele