Jste zde

Profil učitele

Ing. Jana Horská

Obrázek uživatele jhorska
jméno: Jana Horská
aprobace: německý jazyk
zástupce třídního: oktava B
kabinet: sborovna, 2. patro
telefon: 257 289 451
konzultační hodiny: pondělí 6. vyučovací hodina