Jste zde

Žáci se specifickými poruchami učení

Žáci se specifickými poruchami učení, jsou v naší škole integrováni formou individuální integrace v běžné třídě. Nápravě těchto poruch, nejčastěji dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a poruchy koncentrace na bázi ADD/ADHD (dříve LMD), se věnují jak vyškolení učitelé jednotlivých předmětů tak i speciální pedagog a školní psycholog.

Individuální integrace žáka v běžné třídě spočívá především v zohlednění jeho potřeb a využití vhodných metod práce, pomůcek a systému hodnocení. Žák má zpracován individuální vzdělávací program a v případě potřeby pracuje také se školním speciálním pedagogem či školním psychologem.

Činnostní učení

Program Činnostní učení pomáhá zejména  dětem s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, LMD, potížemi se soustředěním, DMO. Program mohou využít všichni rodiče, kteří chtějí poskytnout svému dítěti nadstandardní péči. Dítě je na počátku diagnostikováno, je určen druh a stupeň oslabení dílčích funkcí, se kterými je třeba pracovat. Základem nápravy je systém terapeutických cvičení, která pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku.

Diagnostika probíhá individuálně v klidném prostředí hravou formou za přítomnosti rodičů. Toto činnostní učení v kombinaci s reedukačními technikami je součástí nápravy specifických poruch učení. Rodičům je vysvětlen a předveden způsob práce, kterému se pak společně s dítětem věnují doma. Doba jednoho cyklu je cca tři měsíce. Vašemu dítěti se budou věnovat certifikovaní pedagogové, kteří tento program realizovali již v minulém školním roce na prvním stupni Malostranské ZŠ s kladným ohlasem rodičů i žáků.

 

 

Foto: